header-ua

Національний інформаційний центр
академічної мобільності
ENIC UKRAINE

Путь на сайте

ДОКУМЕНТЫ О ПОСЛЕДИПЛОМНОМ ОБРАЗОВАНИИ

Лицо, успешно прошедшее обучение по программе последипломного образования, получает  соответствующий документ, образец которого, согласно действующему Закону Украины «О высшем образовании» от 01.07.2014, утверждается руководителем учебного заведения или уполномоченным органом.

Для документов о повышении квалификации установлен примерный перечень информации, которая должна в нем содержаться:

  • Название документа о последипломном образовании;
  • Фамилия, имя и отчество слушателя курса;
  • Полное наименование заведения последипломного образования либо соответствующего структурного подразделения высшего учебного заведения/научного учреждения;
  • Сроки обучения в заведение последипломного образования либо структурного подразделения высшего учебного заведения/научного учреждения;
  • Название программы (курса, спецкурса, семинара, а так же тренинга);
  • Перечень программных результатов обучения и объемы учебной программы в кредитах ЕКТС;
  • Название темы выпускной работы с оценкой, в случае, если этот вид работы предусмотрен учебным планом;
  • Серия и регистрационный номер документа о повышении квалификации, которые самостоятельно определяются учебным заведением последипломного образования;
  • Наименование должности, подпись, заверенная печатью, а так же фамилия и инициалы руководителя/уполномоченной особы учебного заведения.

Документы про присуждение научной степени выдаются Министерством образования и науки Украины. Так же утверджена форма дополнения к диплому доктора философии европейского образца.

ЗРАЗКИ ОСВІТНІХ ДОКУМЕНТІВ В УКРАЇНІ

В даному розділі сайту зібрані зразки документів про освіту. Зразки систематизовані по роках, охоплюють період з 1961 року до теперішнього часу і містять опис і необхідні реквізити. Варто зауважити, що перехід від одного зразка документа до іншого, часто відбувався не одномоментно, тому якийсь час могли використовуватись документи і старого, і нового оформлення. Проте, єдиний зразок і уніфіковані бланки документів про освіту були затверджені і використовувалися всіма освітніми і науковими установами до вересня 2014 року.

У зв'язку з набуттям чинності 6 вересня 2014 року нового Закону України «Про вищу освіту», правила оформлення документів про вищу освіту були істотно змінені.

На сьогоднішній день, єдиний зразок бланків документів про вищу освіту відсутній, дипломи та додатки до них різних університетів можуть виглядати по-різному. Однак, є вимоги до оформлення дипломів і додатків до них: обов'язкове внесення їх до реєстру документів про вищу освіту (ЄДЕБО - єдина державна електронна база з питань освіти), а для документів державного зразка затверджений перелік інформації, який повинна відображатися в документі.

Таким чином, виділимо етапи змін в оформленні документів про освіту:

1. З 1993 до 1997 року всі освітні документи виготовлялися поліграфічним способом на єдиних для всієї країни бланках;

2. З 1997 року починається перехід до оформлення документів про базову середню освіту, атестатів про повну загальну середню освіту та дипломів про вищу освіту за допомогою фотокомп'ютерних технологій за єдиним для всієї країни зразком (пластикові документи). Додатки до цих документів про освіту видаються на затверджених бланках, єдиних для всієї країни;

3. З 2014 року документи про вищу освіту можуть бути виготовлені на будь-якому матеріалі. Вищі навчальні заклади мають право видавати дипломи власного зразка по неакредитованим спеціальностям і дипломи державного зразка, для яких затверджено перелік обов'язкової інформації за акредитованими спеціальностями.

  Зверніть увагу! Перехідні періоди в формах освітніх документів:

  1) з 1991 до 1993 - видача всіх освітніх документів на бланках і з радянської, і з українською символікою;

  2) з 1997 до 2002 - видача всіх освітніх документів і в паперовому, і в пластиковому вигляді;

  3) з 2014 до 2015 - видача документів про вищу освіту, як на бланку зразка попередніх років, так і на      бланках, затверджених ВУЗами.

  Під час перехідних періодів видача документів, як на бланках попереднього, так і чинного зразка  вважалася    правомірною.