header-ru

Национальный информационный центр
Академической мобильности
ENIC UKRAINE

Путь на сайте


Внимание!
Поддержка и обновление русскоязычной версии прекращена!
Для получения актуальной информации, возможности проверки апостилей МОН, поиска информации по ВУЗам Украины перейдите в украинскую или английскую версию сайта.

Рекомендації

ENIC Ukraine пропонує фахівцям, що працюють у сфері освіти, ознайомитися з перекладом Рекомендації Ради Європи щодо протидії шахрайству в сфері освіти (оригінал). Політика європейського простору вищої освіти є прозорою. Кожна країна-член Європейського Союзу має докладати усіх зусиль задля протидії шахрайству в освітній сфері у всіх його проявах: підробці освітніх документів, “фабрикам дипломів”, “фабрикам акредитацій”, сервісам, що надають послуги з написання курсових, дипломних робіт тощо. Тільки спільними зусиллями можна досягти успіху в боротьбі з подібними проявами, зокрема, через всебічний обмін інформацією, використання цифрових рішень для верифікації інформації (освітніх документів, статусу закладів освіти) та постійний моніторинг діяльності шахрайських організацій в освіті.

Переклад здійснено ENIC Ukraine у рамах проєкту UaReConnect за фінансової підтримки Ради Європи “Reconnecting Ukrainian Educational Area”.


Цю інформацію було створено за фінансової підтримки Ради Європи. Точка зору, висловлена автором, ні в якому разі не може вважатися офіційною думкою Ради Європи.

POST-DIPLOMA EDUCATION

Post-diploma education is a component of the education system of Ukraine, in particular adult education.

Post-diploma education is a specialized advanced professional training aiming at expanding professional abilities and skills or obtaining another profession or specialty based on previously acquired education and practical experience.

Post-diploma education includes obtaining a second higher education, which means obtaining a bachelor's (master's) degree in another specialty based on the previously obtained higher education (at least bachelor's degree) and practical experience.

Post-diploma education included:

 • Specialization – profile specialized training aimed at obtaining skills to perform specific tasks and duties in a certain profession.
 • Retraining – adult education aimed at professional training to master another (other) profession(s).
 • Advancing a qualification/professional development – acquisition of new and/or improvement of previously acquired competences in a certain profession or field.
 • Internship – acquisition of practical experience in performing tasks and duties in a certain profession or field.

Post-diploma education in the healthcare field includes:

 • Internship, offered by universities, academies, institutes, scientific institutions, health care institutions, authorized to offer such programs by the central executive authority in the healthcare field, and is a mandatory form of primary specialization in medical and pharmacy specialties for obtaining qualifications of a specialist doctor or pharmacist.
 • Medical residency, carried out in universities, academies, institutes, scientific institutions, healthcare institutions, authorized to offer medical residency by the central executive authority in the healthcare field, and is a form of specialization of doctors-specialists in certain medical specialties for obtaining the qualification of a specialist doctor according to the list of medical specialties approved by the central executive body in the healthcare field.

Post-diploma education is provided by institutions of postgraduate education or relevant structural divisions of higher education institutions or scientific institutions. Upon successful completion of post-diploma education, applicants receive a qualification document.


Historical profile

Post-diploma education up to 2014


This information has been produced with the financial assistance of the Council of Europe. The views expressed herein can in no way be taken to reflect the official opinion of the Council of Europe.

СТЕПЕНЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МЛАДШЕГО БАКАЛАВРА

В Украине в 2019 году был принят Закон О профессиональном предвысшем образовании, которым утверждено создание образовательно-профессиональной степени профессионального младшего бакалавра. Первый набор на программы профессионального младшего бакалавра прошел в 2020 году.

Профессиональный младший бакалавр - это образовательно-профессиональная степень, полученная на уровне профессионального предвысшего образования и присуждаемая учебным заведением в результате успешного выполнения соискателем профессионального предвысшего образования образовательно-профессиональной программы.

Профессиональное предвысшее образование включает также специализированное профессиональное предвысшее образование художественного, спортивного или военного направления, обеспечивающего получение компетентностей в соответствующей сфере профессиональной деятельности.

Профессиональное предвысшее образование приобретается на основе базового среднего образования, профильного среднего образования/полного общего среднего образования, профессионального (профессионально-технического) образования, профессионального предвысшего образования или высшего образования.

Лица, получающие профессиональное предвысшее образование на основе базового среднего образования, обязаны одновременно выполнить образовательную программу профильного среднего образования профессионального направления.

Объем образовательно-профессиональной программы профессионального младшего бакалавра:

 • на основе профильного среднего образования составляет 120-180 кредитов ЕКТС
 • на основе базового среднего образования составляет до 240 кредитов ЕКТС
 • на основе профессионального (профессионально-технического) образования, профессионального предвысшего образования или высшего образования определяется учреждением профессионального предвысшего образования с учетом признания ранее полученных результатов обучения. Объем такой программы составляет не менее 50 процентов от общего объема образовательно-профессиональной программы на основе профильного среднего образования.

Уровень по Национальной рамке квалификаций

Квалификация профессионального младшего бакалавра соответствует 5 уровню Национальной рамки квалификаций и может соотноситься с 5 уровнем Европейской рамки квалификаций.

Академические права

Квалификация профессионального младшего бакалавра позволяет продолжить образование на уровне младшего бакалавра, бакалавра и магистра медицинского, фармацевтического или ветеринарного направления. Учреждение высшего образования имеет право признать и перезачислить кредиты ЕКТС, полученные в результате завершения программы профессионального младшего бакалавра, максимальный объем которых определяется соответствующим стандартом высшего образования.

Типы учреждений профессионального предвысшего образования:

 • профессиональный колледж
 • военный колледж сержантского состава
 • профессиональный колледж со специфическими условиями обучения

Образовательные документы о профессиональном предвысшем образовании

Документ о профессиональном предвысшем образовании – диплом профессионального младшего бакалавра (с приложением к диплому) выдается лицу, успешно выполнившему соответствующую образовательно-профессиональную программу. Документы о профессиональном предвысшем образовании выдаются учреждениями профессионального предвысшего образования, другими субъектами предоставления профессионального предвысшего образования по месту обучения.

Информация о выданных документах об образовании вносится учреждениями профессионального предвысшего образования (кроме учреждений профессионального предвысшего военного образования, учреждений профессионального предвысшего специализированного военного образования) в Единую государственную электронную базу по вопросам образования.

Информация обо всех признанных учреждениях профессионального предвысшего образования (кроме учреждений профессионального предвысшего военного образования, учреждений профессионального предвысшего специализированного военного образования) вносится в Единую государственную электронную базу по вопросам образования.

Больше информации...

Законодательство в сфере образования

Законы об образовании

Лицензирование образовательной деятельности

Аккредитация

Национальная рамка квалификаций

Степени в образовании

Академическая мобильность

Уровни в профессионально-техническом образовании

Перечень отраслей и специальностей

Документы об образовании

Временно оккупированные территории Украины

Законодательные документы, утратившие силу

Інформація про структуру, принципи формування та розмір оплати праці, винагороди, додаткового блага директора та заступника директора Державного підприємства «Інформаційно-іміджевий центр»

Ви можете переглянути поточні принципи формування за цим посиланням.
Щоб подивитись зведену інформацію за рік - натисність на тексті "ХХХХ - весь рік"; щоб побачити помісячну - розверніть перелік кліком по стрілочці або праворуч від текста "ХХХХ - весь рік"

Звіт щодо з/п керівництва:

2021 - весь рік
2022 - весь рік (опубліковано 2023.01.25)
2023 - весь рік (опубліковано 2024.01.22)
2024