header-ua

Національний інформаційний центр
академічної мобільності
ENIC UKRAINE

Новини

Представники ENIC Ukraine на сесії ENIC NARIC Network в Амстердамі

Детальніше...

Зустріч-семінар «Визнання іноземних документів про освіту в Україні ВНЗ»

Детальніше...

Опис документів про вищу освіту (наукові ступені) державного зразка та додатків до них, академічної довідки

 

До уваги ВНЗ! Просимо врахувати наведену інформацію під час замовлення бланків документів та підготовки їх до видачі.

Детальніше...

Чеські визнавачі дипломів познайомилися з оновленою системою освіти України

19 травня 2016 року в Празі відбувся семінар, присвячений системі освіти України, організований Міністерством освіти, молоді та спорту Чеської Республіки.

Детальніше...

Семінар із системи освіти України та Республіки Білорусь

За запрошенням організатора Norwegian Agency of Quality Assurance in Education (NOKUT), у м. Осло (Королівство Норвегія) 09.05.2016 відбувся міжнародний семінар у сфері методології та практики визнання іноземних документів про освіту.

Детальніше...

Путь на сайте

СТРУКТУРА ВИЩОЇ ОСВІТИ

Відповідно до Закону України від 01.07.2014 № 1556-VII «Про вищу освіту»

Система вищої освіти України

* ЄКТС – Європейська кредитно-трансферна система. Обсяг одного кредиту ЄКТС становить 30 годин. Навантаження одного навчального року за денною формою навчання становить, як правило, 60 кредитів ЄКТС

** ЄПВО – Європейський простір вищої освіти. 
 

СТУПЕНІ ВИЩОЇ ОСВІТИ ПЕРЕХІДНОГО ПЕРІОДУ

Останній прийом на такі програми підготовки здійснюється 2016 року.

Ступені вищої освіти перехідного періроду

 *** В Україні відповідно до Закону України «Про вищу освіту» встановлюється таке співвідношення між новими ступенями та попередніми:

  • диплом молодшого спеціаліста прирівнюється до диплома молодшого бакалавра;
  • диплом спеціаліста прирівнюється до диплома магістра;
  • диплом кандидата наук прирівнюється до диплома доктора філософії. 

**** Вищі навчальні заклади мають право приймати на перший (зі скороченим терміном навчання) або другий курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця) осіб, для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за умови вступу на споріднену спеціальність.