header-ua

Національний інформаційний центр
академічної мобільності
ENIC UKRAINE

Путь на сайте

СИСТЕМА ОСВІТИ В УКРАЇНІ

СТРУКТУРА ОСВІТИРІВНІ (СТУПЕНІ), ДОКУМЕНТ ПРО ОСВІТУПЕРІОД НАВЧАННЯ
(РОКИ, КРЕДИТИ ЄКТС1)
ЦИКЛИ ЄПВО2
Докторантура Доктор наук, диплом доктора наук    
Аспірантура Кандидат наук3, диплом кандидата наук4 до 3 років ІІІ цикл
Вища освіта Повна вища освіта Магістр, диплом магістра 1-2 роки (60-120 кредитів)
(1-3 роки за напрямом медицина, ветиринарія)
ІІ цикл
Спеціаліст3, диплом спеціаліста4 1-5 роки (60-90 кредитів)
(5-6 років за напрямом медицина, ветиринарія
(300-360 кредитів))
Базова вища освіта Бакалавр, диплом бакалавра 3–4 роки (180-240 кредитів)
(2-3 роки на основі диплома молодшого спеціаліста)
І цикл
Неповна вища освіта Молодший спеціаліст3, диплом молодшого спеціаліста4 2–3 роки (120-180 кредитів)
(3-4 роки на основі базової середньої освіти)
короткий циклу І циклу
Молодший баклавр, диплом молодшого бакалавра
Професійно-технічна освіта Кваліфікований робітник, диплом 3 роки (на основі базової середньої освіти), 1-1,5 роки (на основі повної середньої освіти) Доступ до вищої освіти
Загальна середня освіта Повна загальна середня освіта атестат 2 роки
Базова загальна середня освіта свідоцтво 5 років  
Початкова загальна середня освіта   4 роки
Дошкільна освіта

1ЄКТС – Європейська кредитно-трансферна система
2ЄПВО – Європейський простір вищої освіти
3Останній прийом на програми підготовки за такими рівнями здійснювався у 2016 році.
4В Україні відповідно до Закону України «Про вищу освіту» встановлюється таке співвідношення між новими ступенями та попередніми:

  • диплом молодшого спеціаліста прирівнюється до диплома молодшого бакалавра;
  • диплом спеціаліста прирівнюється до диплома магістра;
  • диплом кандидата наук прирівнюється до диплома доктора філософії. 

Національна рамка кваліфікацій: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1341-2011-%D0%9F