header-ua

Національний інформаційний центр
академічної мобільності
ENIC UKRAINE

Путь на сайте

НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ

• Закон України "Про освіту".
• Закон України "Про вищу освіту".
• Закон України "Про загальну середню освіту".
• Закон України "Про професійно-технічну освіту".
• Закон України "Про дошкільну освіту".
• Закон України "Про позашкільну освіту".
• Постанова Кабінету Міністрів України від 12.02.1996 року N 200 "Про ліцензування, атестацію та акредитацію закладів освіти".
• Постанова Кабінету Міністрів України від 08.08.2007 року N 1019 "Про ліцензування освітньої діяльності з надання освітніх послуг".
• Постанова Кабінету Міністрів України від 20.06.2007 року № 839 "Про затвердження переліку спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста".
• Постанова Кабінету Міністрів України від 13.12.2006 року №1719 "Про перелік напрямів, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра"
• Постанова Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 року № 787 "Про затвердження переліку спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за освітньо-кваліфікаційними рівнями спеціаліста і магістра".
• Постанова Кабінету Міністрів України від 12.11.97 року № 1260 "Про документи про освіту та вчені звання".
Статут ДП "Інформаційно-іміджевий центр".