header-ua

Національний інформаційний центр
академічної мобільності
ENIC UKRAINE

Путь на сайте

Моніторинг рішень ЗВО

Моніторинг рішень ЗВО про визнання іноземних документів про освіту було запроваджено майже одночасно із наданням повноважень закладам вищої освіти на здійснення процедури визнання. Так, у 2015 році Наказом МОН від 05.05.2015 № 504, було затверджено Порядки визнання іноземних документі про освіту, які визначили ЗВО як компетентні органи з визнання, а також єдині принципи і правила здійснення процедури, запровадили єдину систему реєстрації рішень про визнання для всіх компетентних органів і передбачили моніторинг рішень ЗВО.

Моніторинг рішень ЗВО про визнання здійснюється відповідальним структурним підрозділом МОН із залученням Національного інформаційного центру академічної мобільності ENIC Ukraine. Під час моніторингу ENIC Ukraine може перевіряти інформацію, подану закладом вищої освіти для реєстрації Свідоцтва в єдиній системі обліку. За необхідності можуть надсилатися додаткові запити до офіційних установ України та інших країн.

Якщо у результаті моніторингу виявлено невідповідність рішення, прийнятого закладом вищої освіти, вимогам Порядків визнання, спеціалісти ENIC Ukraine повідомляють Комісію ЗВО про таку невідповідність. У такому разі рішення про визнання може бути доопрацьоване Комісією ЗВО. А в разі неможливості виправлення помилок під час прийняття такого рішено воно має бути скасоване Комісією ЗВО, а з 2022 року скасувати таке рішення може також Міністерство освіти і науки України. Документ про результати процедури визнання у такому разі втрачає чинність і анулюється.

Моніторинг рішень ЗВО про визнання здійснюється спеціалістами ENIC Ukraine постійно. Інформація аналізується в момент надходження заявки ЗВО на реєстрацію Свідоцтва про визнання.

У 2024 році ENIC Ukraine було розроблено Методику здійснення моніторингу рішень закладів вищої освіти про визнання іноземних документів про освіту та представлено ТОП-10 ЗВО, найкращих у визнанні іноземних освітніх кваліфікацій за результатами моніторингу у 2023 році. Це стало можливим, завдячуючи фінансуванню Радою Європи проєкту UaReConnect, який здійснюється Центром протягом 2024 року.

Методика є першою спробою формалізації правил і критеріїв, за якими здійснюється моніторинг, для спільного розуміння процесу всіма стейкхолдерами. Методика спирається на об’єктивні статистичні дані в системі обліку рішень про визнання. Вона має кілька застережень та поки що не враховує низку факторів, наприклад, кількість ітерацій для доопрацювання заявок, складність та однотипність або різноманітність заявок ЗВО та деякі інші. Тому в майбутньому Методика буде удосконалюватися для збільшення факторів, які вона охоплює, та підвищення чутливості до значущих параметрів. Запрошуємо всі зацікавлені сторони ознайомитися з Методикою та сформулювати свої пропозиції до неї.


Цю інформацію було створено за фінансової підтримки Ради Європи. Точка зору, висловлена автором, ні в якому разі не може вважатися офіційною думкою Ради Європи.