header-ua

Національний інформаційний центр
академічної мобільності
ENIC UKRAINE

Путь на сайте

МЕРЕЖА UaReNet

Справедливе, прозоре і доброчесне визнання освітніх кваліфікацій є однією з ключових цінностей освітнього простору України та ЄПВО.

У 2014 році Законом України «Про вищу освіту» повноваження на проведення процедури визнання також було надано закладам вищої освіти, а разом з ними й відповідальність за прийняті рішення. З того часу, пріоритетною задачею української системи освіти стало об’єднання на єдиному майданчику зусиль Міністерства освіти і науки України, ENIC Ukraine та закладів вищої освіти України задля розбудови національної системи освіти та системи забезпечення якості освіти, поширення культури прозорого і доброчесного визнання, зміцнення співпраці, обміну досвідом та взірцевими практиками визнання, навчання, моніторингу.

Всеукраїнська мережа з визнання іноземних освітніх кваліфікацій UaReNet (Ukrainian Recognition Network) була створена за ініціативи Міністерства освіти і науки України та ENIC Ukraine як члена міжнародної мережі ENIC-NARIC і об’єднала під однією «парасолькою UaReNet» визнавачів освітніх кваліфікацій всієї України!

18 лютого 2020 року відбулося урочисте підписання офіційними представниками Міністерства освіти і науки України та ENIC Ukraine Меморандуму про створення та розвиток всеукраїнської мережі з визнання іноземних освітніх кваліфікацій UaReNet.

2 березня 2020 року відбулася установча конференція мережі UaReNet, на яку зібралися українські та міжнародні стейкхолдери. Ініціатива набула широкої підтримки, зокрема представників Лісабонської конвенції, Бюро ENIC мережі ENIC-NARIC, Європейського реєстру забезпечення якості освіти (EQAR), Європейської студентської ради (ESU), Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти (НАЗЯВО), Еразмус+ офісу в Україні та інших організацій. На установчій конференції 85 закладів вищої освіти стали учасниками мережі. Детальніше >>

Як зазначила Єннеке Локхофф, головний спеціаліст з політики ENIC-NARIC Нідерландів (NUFFIC), яка також обіймала посаду віцепрезидента мережі ENIC-NARIC у березні 2020 року:

“Коли я вперше дізналася, що Україна має намір створити мережу з визнання, дуже зраділа, тому що розуміла, який у такої мережі великий потенціал. Мене вразив текст Меморандуму про її створення, я подумки аплодувала кропіткій роботі щодо розроблення цього документа. Це значне досягнення, в ньому чітко визначено необхідність імплементації Лісабонської конвенції і у більш широкому розумінні її застосування для забезпечення доступу до вищої освіти і навчання протягом життя. Меморандум також утверджує принципи прозорості, діалогу та взаємоповаги і, підписуючи його, ви сприяєте втіленню цих принципів”.

Постійні учасники мережі: Міністерство освіти і науки України та ENIC Ukraine.

Функції координатора роботи мережі UaReNet покладено на ENIC Ukraine.


Цілі UaReNet

 • сприяння розвитку академічної мобільності, забезпеченню рівного доступу до вищої освіти, працевлаштуванню власників іноземних освітніх кваліфікацій;
 • розширення прав і можливостей особистості у навчанні впродовж життя;
 • підвищення в Україні рівня та вдосконалення якості процедури визнання іноземних освітніх кваліфікацій;
 • укріплення співпраці визнавачів іноземних освітніх кваліфікацій України;
 • налагодження обміну інформацією та досвідом;
 • впровадження та популяризація найкращих практик визнання іноземних освітніх кваліфікацій;
 • дослідження та вирішення проблемних питань у сфері визнання іноземних освітніх кваліфікацій.

Принципи UaReNet

Принципи UaReNet базуються на дотриманні:

 • положень Конвенції про визнання кваліфікацій з вищої освіти в європейському регіоні (Лісабон, 11 квітня 1997 р.), додаткових текстів та рекомендацій до неї;
 • положень Глобальної конвенції про визнання кваліфікацій вищої освіти (Париж, листопад 2019 р.);
 • Стандартів і рекомендацій щодо забезпечення якості в Європейському просторі вищої освіти (Стандарти ESG);
 • основ прозорості, відповідальності, спільного діалогу, взаємоповаги та єдності форматів для обміну інформацією.

Завдання UaReNet

 • сприяння ефективній взаємодії між учасниками мережі UaReNet та міжнародних мереж з визнання іноземних освітніх кваліфікацій;
 • розповсюдження та дотримання ідеї прозорого і доброчесного визнання відповідно до Лісабонської конвенції, Глобальної конвенції, додаткових текстів та рекомендацій до неї, Стандартів ESG, національного законодавства та провідних практик визнання іноземних освітніх кваліфікацій;
 • розширення обміну інформацією між учасниками мережі UaReNet, створення, наповнення, використання та актуалізація баз даних між ENIC Ukraine та закладами вищої освіти;
 • проведення заходів та інформаційно-консультативної роботи щодо прозорих і справедливих практик, сучасних тенденцій визнання іноземних освітніх кваліфікацій;
 • розробка та впровадження програм, курсів і проєктів, у тому числі міжнародних, спрямованих на підвищення рівня обізнаності та обміну досвідом щодо процедури визнання іноземних освітніх кваліфікацій.

Цю інформацію було створено за фінансової підтримки Ради Європи. Точка зору, висловлена автором, ні в якому разі не може вважатися офіційною думкою Ради Європи.