header-ua

Національний інформаційний центр
академічної мобільності
ENIC UKRAINE

Путь на сайте

МЕРЕЖА ENIC-NARIC

Мережа ENIC-NARIC – це мережа національних інформаційних центрів з академічного визнання та мобільності (ENIC Network). Cтворена у 1994 році Радою Європи та ЮНЕСКО з метою уніфікації та застосування єдиної для всіх європейських країн політики та практики визнання дипломів/кваліфікацій.

Мережа ENIC тісно співпрацює з Мережею національних інформаційних центрів Європейського Союзу з визнання (NARIC Network), діяльність якої забезпечує Європейська комісія в особі Генерального директора освіти і культури.

Додаткову інформацію ви зможете знайти на веб-сайті Мережі.


Структура і завдання

Інформаційна мережа ENIC складається з Національних інформаційних центрів країн-учасниць Європейської культурної конвенції або країн, що належать до європейського регіону ЮНЕСКО. Центр ENIC – це організація, яка створюється національним керівництвом кожної країни.

Центри різних країн можуть дещо відрізнятися за розміром чи компетенцією, але загалом зобов’язані надавати інформацію з таких питань:

 • визнання іноземних дипломів, ступенів та кваліфікацій;
 • про систему освіти у власній країні та інших державах;
 • можливість отримання освіти за кордоном,

а також щодо інших практичних питань, що стосуються проблем мобільності та визнання.

Потенційними клієнтами ENIC-NARIC є:

 • студенти та їхні батьки;
 • роботодавці;
 • навчальні заклади;
 • працівники міністерств, які займаються проблемами вищої освіти;
 • інші зацікавлені особи та організації.

Студентам, які планують навчання за кордоном, наполегливо рекомендується заздалегідь знайти потрібну інформацію, аби впевнитися, що отримані там диплом/кваліфікація будуть визнані на його батьківщині.

Представники Мережі ENIC щороку проводять загальну нараду з метою обговорення проблем академічного визнання та мобільності. У період між нарадами Робочі групи моніторять окремі проблеми. Мережа ENIC займає важливу ланку в обміні інформацією між національними центрами з питань освіти, що допомагає у вирішенні питань щодо визнання документів про освіту. Бюро Мережі ENIC проводить засідання двічі-тричі на рік.


Діяльність робочих груп

У рамках Мережі ENIC поточні питання щодо політики та інформаційної діяльності готуються Робочими групами, які згодом надають свої пропозиції щорічним нарадам Мережі. Теми, які підпадають під розгляд Робочих груп, включають в себе:

 • проблеми визнання в Болонському процесі;
 • транснаціональну освіту;
 • додаток до Диплома;
 • критерії та процедури оцінки іноземних кваліфікацій та періодів навчання;
 • кваліфікації міжнародного доступу до освіти, Європа – США;
 • взаємне визнання кваліфікацій;
 • електронну інформацію з питань про визнання.