header-ua

Національний інформаційний центр
академічної мобільності
ENIC UKRAINE

Путь на сайте

БАЗОВА СЕРЕДНЯ ОСВІТА

Базова середня освіта (5-9 класи) – це другий рівень повної загальної середньої освіти, який є фундаментом освітньої підготовки всіх школярів, формує в них готовність до вибору і реалізації подальшого здобуття освіти та обрання профілю навчання. На цьому етапі в загальноосвітніх закладах освіти учням створюються умови для самостійного і більш глибокого вивчення окремих предметів, які мають важливе значення для подальшого вибору закладу освіти.

Умови навчання на рівні базової середньої освіти, як правило, відрізняються від початкової: запроваджуються нові предмети, змінюються вчительський і учнівський колективи, режим навчання. Кількість учнів у класі зазвичай становить не більше 30 осіб.

Заклади. Базову середню освіту учні, як правило, здобувають у гімназіях – загальноосвітніх навчальних закладах II ступеня, що можуть функціонувати самостійно або бути структурним підрозділом іншого закладу освіти.

Тривалість навчання. Період навчання на рівні базової середньої освіти становить 5 років.

Тривалість занять. Урок на рівні базової середньої освіти зазвичай триває 45 хвилин.

Оцінювання. За вибором закладу освіти оцінювання результатів навчання учнів може здійснюватися за власною шкалою закладу або за системою оцінювання, визначеною законодавством. Зазвичай використовується 12-ти бальна система (шкала), де результати позначаються цифрами від 1 до 12 (12 – найвищий бал).

Закінчення. 9-й клас є випускним на рівні базової середньої освіти. Контроль за результатами навчання здійснюється шляхом державної підсумкової атестації. Зміст, форми, порядок і терміни проведення атестації визначаються і щорічно затверджуються Міністерством освіти і науки України.

Через пандемію COVID-19 учні, які завершували здобуття базової середньої освіти у 2020/2021 навчальному році, були звільнені від проходження державної підсумкової атестації.

У 2021/2022 та 2022/2023 навчальних роках випускники рівня базової середньої освіти були звільнені від проходження державної підсумкової атестації з метою збереження життя і здоров’я учнів в умовах воєнного стану.

Документ про освіту. Учням, які закінчили навчання за програмою базової середньої освіти (9-й клас), видається свідоцтво про здобуття базової середньої освіти та додаток до свідоцтва, в якому зазначаються отримані бали за навчальні досягнення. Випускникам, які мають відмінні успіхи в навчанні, видається свідоцтво про здобуття базової середньої освіти з відзнакою. Свідоцтво про базову середню освіту дає право на здобуття профільної середньої освіти та професійної (професійно-технічної) освіти.


Історичний профіль:

Базова середня освіта до 2018 року


Цю інформацію було створено за фінансової підтримки Ради Європи. Точка зору, висловлена автором, ні в якому разі не може вважатися офіційною думкою Ради Європи.