header-ua

Національний інформаційний центр
академічної мобільності
ENIC UKRAINE

Путь на сайте

ПОЧАТКОВА СЕРЕДНЯ ОСВІТА

Початкова середня освіта (1-4 клас) – це перший рівень повної загальної середньої освіти, який дає старт інтелектуальному, фізичному та соціальному розвитку дитини. Саме в початковій школі діти здобувають перший досвід – вміння навчатися, культури поведінки тощо.

З 2018/2019 навчального року учні перших класів розпочали навчання за програмами 12-річної повної загальної середньої освіти Нової української школи. Повний перехід на 12-річну систему шкільної освіти має відбутися у 2027 році. Детальніше>>

Заклади. Початкову освіту учні здобувають у загальноосвітніх навчальних закладах І ступеня, що функціонують самостійно або є складовою загальноосвітніх закладів освіти І-ІІ, І-ІІІ ступенів. Кількість учнів у класі зазвичай становить не більше 24 учнів.

Тривалість навчання. В Україні здобуття початкової освіти триває 4 роки. Зазвичай до школи йдуть діти, яким виповнилося шість років. У семирічному віці діти обов’язково повинні розпочати навчання. Діти з особливими освітніми потребами можуть розпочинати навчання з іншого віку, у такому разі тривалість навчання може бути подовжена, а освітня програма доповнюється корекційно-розвитковим складником.

Тривалість занять. З урахуванням санітарно-гігієнічних норм уроки в початковій школі тривають: у 1 класі – 35 хвилин, 2–4 класах – 40 хвилин. Початкова школа працює за режимом п’ятиденного навчального тижня. У спеціалізованих школах, в яких молодші школярі вивчають іноземну мову, навчальний тиждень може тривати 6 днів.

Оцінювання. Результати навчання у початковій школі зазвичай оцінюють вербально. У 3-4 класах за вибором закладу освіти учні можуть отримувати вербальні або рівневі оцінки, які можуть виражатися як усно, так і письмово. Рівневе оцінювання є плавним переходом від вербального оцінювання у початковій школі до бального у базовій школі.

Вербальне оцінювання виражається словами: «має значні успіхи», «демонструє помітний прогрес», «досягає результату за допомогою дорослих», «потребує уваги і допомоги», рівневе – «початковий» (П), «середній» (С), «достатній» (Д), «високий» (В).

Закінчення. 4-й клас у початковій школі є випускним. Він закінчується проведенням державної підсумкової атестації навчальних досягнень випускників, найчастіше з української мови або мови навчання, читання та математики. Державна підсумкова атестація в початковій школі здійснюється лише з метою моніторингу якості освітньої діяльності закладів освіти та якості освіти. Зміст, форми, порядок і терміни проведення атестації щорічно визначаються й затверджуються Міністерством освіти і науки України.

Через пандемію COVID-19 учні, які завершували здобуття початкової загальної середньої освіти у 2020/2021 навчальному році, були звільнені від проходження державної підсумкової атестації.

У 2021/2022 та 2022/2023 навчальних роках випускники початкової школи були звільнені від проходження державної підсумкової атестації з метою збереження життя і здоров’я учнів в умовах воєнного стану.

Освітніми результатами початкової школи є:

  • повноцінні мовленнєві, читацькі, обчислювальні та фізкультурно-рухові уміння;
  • узагальнені знання про світ;
  • достатньо розвинені мислення, уява, пам'ять, сенсорні уміння;
  • здатність до творчого самовираження;
  • ціннісне ставлення до праці, мистецтва, здоров’я;
  • уміння виконувати нескладні творчі завдання.

Документ про освіту. Після завершення навчання у початковій школі на підставі результатів річного оцінювання і державної підсумкової атестації учні отримують свідоцтво про здобуття початкової освіти.


Історичний профіль:

Початкова середня освіта до 2018 року


Цю інформацію було створено за фінансової підтримки Ради Європи. Точка зору, висловлена автором, ні в якому разі не може вважатися офіційною думкою Ради Європи.