header-ua

Національний інформаційний центр
академічної мобільності
ENIC UKRAINE

Путь на сайте

ПОЗАШКІЛЬНА ОСВІТА

Позашкільна освіта – це сукупність знань, умінь та навичок, що отримують вихованці, учні та слухачі в закладах позашкільної освіти у час, вільний від навчання в загальноосвітніх та інших закладах освіти. Вона спрямована на розвиток здібностей та обдарувань вихованців, учнів і слухачів, задоволення їх інтересів, духовних запитів і потреб у професійному визначенні.

Позашкільна освіта є складовою системи безперервної освіти, визначеної Конституцією України, Законом України "Про освіту" і Законом України «Про позашкільну освіту» від 22.06.2000 року.

Здобуття позашкільної освіти ґрунтується на принципі добровільності вибору типів закладів та видів діяльності, а також здійснюється за участю батьків або осіб, які їх замінюють, трудових колективів, громадських організацій, товариств, фондів.

Позашкільний заклад освіти за своїми організаційно-правовими формами може бути державної, комунальної або приватної форми власності. Вони можуть функціонувати у формі центрів, комплексів, палаців та будинків творчості, клубів, студій, шкіл мистецтв тощо. Позашкільні заклади освіти можуть бути комплексними та профільними. З докладнішою інформацією про типи позашкільних закладів освіти ви можете ознайомитися за цим посиланням.

Основною формою державного контролю за діяльністю позашкільних закладів освіти є державна атестація позашкільного закладу освіти, яка проводиться не рідше одного разу на 10 років у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері освіти.

Навчально-виховний процес у всіх позашкільних закладах освіти здійснюється за типовими навчальними планами і програмами, що затверджуються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері освіти. Позашкільні заклади освіти видають своїм випускникам відповідні документи про позашкільну освіту в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері освіти.

Випускникам, які в установленому порядку склали кваліфікаційні іспити, видається документ про позашкільну освіту. Зразки документів про позашкільну освіту затверджуються Міністерством освіти і науки України.


Цю інформацію було створено за фінансової підтримки Ради Європи. Точка зору, висловлена автором, ні в якому разі не може вважатися офіційною думкою Ради Європи.