header-ua

Національний інформаційний центр
академічної мобільності
ENIC UKRAINE

Путь на сайте

Харківська обл.

Харківський державний університет харчування та торгівлі (ХДУХТ)
Поштова адреса: вул. Клочківська, 333, м. Харків, 61051, Україна
Телефони: +38057 3368979
Факс: +38057 3378535
E-mail: hdatoh@kharkov.com
Web-site: www.hduht.kharkov.com
Рівень акредитації: IV

Харківський державний технічний університет будівництва та архітектури (ХДТУБА)
Поштова адреса: вул. Сумська, 40, м. Харків, 61002, Україна
Телефони: +38057 7001066
Факс: +38057 7000250
E-mail: office@kstuca.kharkov.ua
Web-site: www.kstuca.kharkov.ua
Рівень акредитації: IV

Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут" (НТУ "ХПІ")
Поштова адреса: вул. Фрунзе, 21, м. Харкiв, 61002, Україна
Телефони: +38057 7001564
Факс: +38057 7076601
E-mail: omsroot@kpi.kharkov.ua
Web-site: www.kpi.kharkov.ua
Рівень акредитації: IV

Харківський національний автомобільно-дорожній університет (ХНАДУ)
Поштова адреса: вул. Петровського, 25, м. Харків, 61002, Україна
Телефони: +38057 7003866,  +38057 7003864
Факс: +38057 7003865
E-mail: admin@khadi.kharkov.ua
Web-site: www.khadi.kharkov.ua
Рівень акредитації: IV

Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка (ХНТУСГ)
Поштова адреса: вул. Артема, 44, м. Харків, 61002, Україна
Телефони: +38057 7003888, +38057 7003915
Факс: +38057 7003914
E-mail: khstua@Lin.com.ua
Web-site: www.khntusg.com.ua
Рівень акредитації: IV

Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди (ХНПУ)
Поштова адреса: вул. Артема, 29, м. Харків, 61002, Україна
Телефони: +38057 7006909, +380572 7660960
E-mail: rector@pu.ac.kharkov.ua
Web-site: www. hnpu.edu.ua
Рівень акредитації: IV

Харківський національний економічний університет (ІНЖЕК)
Поштова адреса: пр. Леніна, 9а, м. Харків, 61001, Україна
Телефони: +38057 7020304
Факс: +38057 7020717
E-mail: mail@hneu.edu.ua
Web-site: www.hneu.edu.ua
Рівень акредитації: IV

Харківський національний університет радіоелектроніки (ХНУРЕ)
Поштова адреса: пр. Леніна, 14, Харків, 61166, Україна
Телефони: +38057 7021807, +38057 7021720
Факс: +38057 7021013
E-mail: info@kture.kharkov.ua
Web-site: www.kture.kharkov.ua
Рівень акредитації: IV

Національний фармацевтичний університет (НФаУ)
Поштова адреса: вул. Пушкінська, 53, м. Харків, 61002, Україна
Телефони: +38057 7063581
Факс: +38057 7142540
E-mail: mail@ukrfa.kharkov.ua
Web-site: www.pharm.kharkiv.edu
Рівень акредитації: IV

Харківська національна академія міського господарства (ХНАГХ)
Поштова адреса: вул. Революції, 12, м. Харків, 61002, Україна
Телефони: +38057 7073326
Факс: +38057 7061554
E-mail: rectorat@ksame.kharkov.ua
Web-site: www.ksame.kharkov.ua
Рівень акредитації: IV

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна
Поштова адреса: майдан Свободи, 4, м. Харків, 61077, Україна
Телефони: +38057 7075500, +38057 7075375
Факс: +38057 7051236
E-mail: postmaster@univer.kharkov.ua
Web-site: www.univer.kharkov.ua
Рівень акредитації: IV

Харківський національний медичний університет (ХНМУ)
Поштова адреса: пр. Леніна, 4, м. Харків, 61022, Україна
Телефони: +38057 7077328,+38057 7050720
Факс: +38057 7004132
E-mail: meduniver@knmu.kharkov.ua
Web-site: www.knmu.kharkov.ua
Рівень акредитації: IV

Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва (ХНАУ)
Поштова адреса: п/в “Комуніст–1”, Харківський район, Харківська область, 62483, Україна
Телефони: +38057 7090300, +380572 997401
Факс: +38057 7090310
E-mail: office@knau.kharkov.ua
Web-site: www.knau.kharkov.ua
Рівень акредитації: IV

Харківська державна академія дизайну і мистецтв (ХДАДМ)
Поштова адреса: вул. Червонопрапорна, 8,
м. Харків, 61002, Україна
Телефони: +38057 7202320, +38057 7061562
Факс: +38057 7061560
E-mail: academy@ksada.edu.ua
Web-site: www.ksada.org
Рівень акредитації: IV

Харківський державний університет мистецтв ім. І.П. Котляревського (ХДУМ)
Поштова адреса: пл. Конституцiї, 11/13, м. Харкiв, 61003, Україна
Телефони: +38057 7311095
Факс: +38057 7311095
E-mail: khdam@kharkov.ua
Web-site: www.dum.kharkov.ua
Рівень акредитації: IV

Харківська державна академія культури (ХДАК)
Поштова адреса: Бурсацький узвіз, 4, м. Харків, 61003, Україна
Телефони: +38057 7313773, +38057 7311504
Факс: +38057 7315105
E-mail: rector@ic.ac.kharkov.ua
Web-site: www.ic.ac.kharkov.ua
Рівень акредитації: IV

Українська державна академія залізничного транспорту (УкрДАЗТ)
Поштова адреса: майдан Фейєрбаха, 7, м. Харькiв, 61050, Україна
Телефони: +38057 7322825, +38057 7301990
E-mail: kart@kart.edu.ua
Web-site: www.kart.edu.ua
Рівень акредитації: IV

Українська інженерно-педагогічна академія (УІПА)
Поштова адреса: вул. Університетська, 16, м. Харків, 61003, Україна
Телефони: +38057 7337944, +38057 7312563
Факс: +38057 7313236
E-mail: rektor@uipa.kharkov.ua
Web-site: www.uipa.kharkov.ua
Рівень акредитації: IV

Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського "Харківський авіаційний інститут" (ХАІ)
Поштова адреса: вул. Чкалова, 17, м. Харків, 61070, Україна
Телефони: +38057 7884009
Факс: +38057 3151131
E-mail: khai@khai.edu
Web-site: www.khai.edu
Рівень акредитації: IV

Харківська державна зооветеринарна академія (ХДЗВА)
Поштова адреса: смт Мала Данилівка, 1, Дергачівський Район, Харківська область, 62341, Україна
Телефони: +3805763 57423, +380576 57588
E-mail: zoovet@zoovet.kharkov.ua
Web-site: www.zoovet.kharkov.ua
Рівень акредитації: IV

Харківська державна академія фізичної культури (ХДАФК)
Поштова адреса: вул. Клочківська, 99, м. Харків, 61022, Україна
Факс: +38057 7052301
Web-site: www.hgafk.org
Рівень акредитації: IV

Харківське музичне училище ім. Б.М. Лятошинського
Поштова адреса: Червоношкільна набережна, 1а, м. Харків, 61050, Україна
Телефони: +38057 7329442
Факс: +38057 7329420
Рівень акредитації: I