header-ua

Національний інформаційний центр
академічної мобільності
ENIC UKRAINE

Путь на сайте

ДОСВІД ІНШИХ КРАЇН В ПИТАННЯХ ВИЗНАННЯ КВАЛІФІКАЦІЙ ЗАКЛАДАМИ ОСВІТИ

В рамках міжнародного проєкту I-Comply між представниками національних інформаційних центрів 22 країн відбувся обмін досвідом щодо визнання іноземних кваліфікацій закладами освіти цих країн для своїх потенційних студентів. В обговоренні брали участь представники європейських країн та Вірменія, Грузія, Естонія, Ізраїль, Ірландія, Казахстан, Канада, Ліхтенштейн, Нова Зеландія, США, Туреччина.

В більшості країн заклади вищої освіти є компетентними органами з визнання іноземних освітніх кваліфікацій з метою зарахування на навчання. В багатьох країнах заклади освіти самостійно проводять процедуру визнання з моменту їх існування (США, Канада, Норвегія, Ізраїль, Ірландія, Ліхтенштейн, Франція) – це право de-facto є складовою автономії та статусу університетів.

Також в багатьох країнах перевірка дотримання критеріїв процедури визнання включається до переліку критеріїв процедури забезпечення якості освіти, що здійснюється відповідними компетентними органами (Міністерство освіти, Рада з забезпечення якості вищої освіти тощо), - така ситуація склалася, наприклад, в Бельгії (Фландрія), Ірландії, Ліхтенштейні, Новій Зеландії та Франції.

Рішення закладів вищої освіти про визнання повинні відповідати принципам Конвенції про визнання кваліфікацій з вищої освіти в європейському регіоні (Лісабон, 11 квітня 1997 р.) та стандарту ESG 1.4 (Стандарти і рекомендації щодо забезпечення якості в Європейському просторі вищої освіти. Зарахування, навчання, визнання кваліфікацій і сертифікація студентів). У стандарті ESG 1.4 зазначається, що навчальні заклади повинні систематично застосовувати заздалегідь визначені та оприлюднені правила щодо всіх фаз студентського циклу, як то зарахування, навчання, визнання кваліфікацій і сертифікація студентів.

Цікавим досвідом поділилися колеги із норвезького національного інформаційного центру NOKUT щодо єдиної бази реєстрації результатів процедури визнання, що дає можливість проводити моніторинг рішень визнання для визначення їх відповідності нормам національного та міжнародного законодавства. Загальне оцінювання результатів процедури визнання закладами вищої освіти проводиться раз на 6 років. Така процедура моніторингу закріплена в положеннях щодо забезпечення якості освіти.

Усі заклади вищої освіти Норвегії (крім 1) використовують одну адміністративну систему реєстрації студентів. Ця система також включає модуль для визнання іноземної освіти та перезарахування кредитів. Всі рішення з визнання додаються в цей модуль. Згодом ці результати визнання копіюються (автоматично) в центральну базу даних, до якої можуть отримати доступ інші ЗВО та NOKUT (національний інформаційний центр ENIC-NARIC).

В деяких інших країнах також існують реєстри прийнятих рішень з визнання: Болгарія, Норвегія та Чехія.

У більшості країн запроваджена процедура апеляції для рішень з визнання відповідно до норм національного та міжнародного законодавства.