header-ua

Національний інформаційний центр
академічної мобільності
ENIC UKRAINE

Путь на сайте

Визнання іноземних кваліфікацій в Україні відповідно до Лісабонської конвенції: запрошуємо ЗВО до діалогу

Попри те, що понад 50 країн світу підписали та ратифікували Конвенцію про визнання кваліфікацій з вищої освіти в європейському регіоні (Лісабонська конвенція), на практиці структури та процедури визнання помітно відрізняються між країнами. Саме тому, прагнучи удосконалити національні інфраструктури визнання в світлі принципів Лісабонської конвенції, компетентні органи різних країн Європи об’єднали зусилля в межах проєкту Єврокомісії (Еразмус+ΚΑ3 Підтримка реформ у сфері вищої освіти) «I-Comply: Впровадження практик визнання в Європейському просторі вищої освіти відповідно до Конвенції про визнання кваліфікацій з вищої освіти в європейському регіоні)».

Україну у складі консорціуму проєкту представлено Міністерством освіти і науки України (координатор – Директорат вищої освіти та освіти дорослих) і ДП «Інформаційно-іміджевий центр», який виконує функції Національного інформаційного центру академічної мобільності (ENIC Ukraine). До консорціуму також входять національні інформаційні центри академічної мобільності (ENIC-NARIC) Італії, Литви, Польщі та Королівства Нідерландів. У керівній групі беруть участь національні інформаційні центри академічної мобільності Естонії, Данії, Франції та Норвегії, а загальну координацію проєкту забезпечує Міністерство освіти, культури і науки та Національний інформаційний центр академічної мобільності (NUFFIC) Королівства Нідерландів. В межах проєкту запланована низка консультаційних зустрічей партнерів та три навчальних заходи, один з яких відбудеться в Україні.

7 травня 2019 року представники МОН України та ДП «Інформаційно-іміджевий центр» взяли участь у роботі установчої зустрічі консорціуму проєкту в Гаазі і узгодили план подальших дій, відповідно до якого стрижневе завдання проєкту полягає в укладанні дорожніх карт, які визначать покроковий план дій щодо подальшої гармонізації законодавчої бази та практик визнання у країнах-партнерах із Лісабонською конвенцією. Для цього в межах проєкту компетентним органам з визнання кожної країни у щільній взаємодії необхідно підготувати огляд структури академічного визнання (блок-схему національної структури визнання та стислий опис залучених стейкхолдерів), а також заповнити опитувальник самоаналізу (за картками показників, розробленими в межах проєкту). 

З огляду на те, що в Україні компетентними органами з визнання іноземних кваліфікацій є Міністерство освіти і науки України та заклади вищої освіти, а ДП «Інформаційно-іміджевий центр» (ENIC Ukraine) забезпечує організаційний та інформаційно-методичний супровід процедури визнання, запрошуємо (запрошення) заклади вищої освіти України долучитися до оцінки та опрацювання цих документів.

Фахівці ДП «Інформаційно-іміджевий центр» розробили проєкт огляду структури академічного визнання (Додаток 1Додаток 2) і підготували опитувальник самоаналізу для закладів вищої освіти українською мовою (Додаток 3). Ми дуже розраховуємо на коментарі, зауваження, пропозиції та відповіді на запитання самоаналізу від закладів вищої освіти і просимо надіслати їх до 5 серпня 2019 року на електронну скриньку chelpan@enic.in.ua з приміткою I-Comply.  

 

Контактна особа:

радник з питань визнання іноземних кваліфікацій Челпан Вікторія (тел. +38 (044) 484-64-25; e-mail: chelpan@enic.in.ua).