header-ua

Національний інформаційний центр
академічної мобільності
ENIC UKRAINE

Путь на сайте

На шляху до автоматичного визнання кваліфікацій ЄПВО

ENIC України в команді проєкту I-AR, що об’єднав 13 європейських національних інформаційних центрів академічної мобільності та 3 міжнародні освітні та студентські організації, продовжує роботу з метою запровадження автоматичного визнання кваліфікацій в країнах Європейського простору вищої освіти, що стало пріоритетним напрямом розвитку освіти в умовах зростаючої глобалізації та академічної мобільності.

Діяльність проєкту спрямована на аналіз ситуації та розробку національної політики автоматичного визнання кваліфікацій, розвиток потенціалу міністерств освіти, національних центрів ENIC-NARIC, закладів вищої освіти та інших компетентних установ для досягнення мети проєкту, щоб порівнювані кваліфікації вищої освіти, отримані в одній країні ЄПВО, автоматично визнавалися на тих самих підставах в інших країнах з метою доступу до подальшого навчання та ринку праці.

В рамках проєкту планується проведення аналізу впливу прийнятої в 2019 році Глобальної конвенції про визнання кваліфікацій вищої освіти на процеси впровадження автоматичного визнання в ЄПВО.

Особлива увага приділяється заходам, що сприятимуть зміцненню зв'язків між національними центрами ENIC-NARIC та закладами вищої освіти, оновленню та створенню ресурсів, розробки рекомендацій та вдосконаленню інформаційного забезпечення щодо справедливого та автоматичного визнання.

Важливою складовою проєкту є продовження діалогу з закладами вищої освіти для досягнення спільного розуміння концепції та принципів автоматичного визнання, проведення семінарів, розробки політики та підтримки в імплементації автоматичного визнання в національному контексті.

В рамках реалізації проєкту будуть створені ресурси, що допоможуть компетентним органам та закладам освіти розуміти та порівнювати кваліфікації різних країн ЄПВО. Мова йде про такі два важливі інструменти, як створення посібника з таблицями кваліфікацій систем освіти країн Європейського простору вищої освіти та редакція другого видання Європейського інструктивного посібника з визнання для європейського регіону (EAR). Ці інформаційні ресурси сприятимуть ефективному та послідовному впровадженню автоматичного визнання в різних національних контекстах.