header-ua

Національний інформаційний центр
академічної мобільності
ENIC UKRAINE

Путь на сайте

Україна та Угорщина – досягнення консенсусу

Важливим кроком на шляху розвитку співробітництва у галузі освіти між Україною та Угорщиною стало підписання оновленої Угоди про взаємне визнання документів про освіту і наукових ступенів між Кабінетом Міністрів України та Урядом Угорщини в липні 2021 року. Угода була створена в результаті активної співпраці українсько-угорської робочої групи з питань освіти та замінить попередню Угоду про взаємне визнання та еквівалентність документів про освіту і наукові ступені, що була підписана між Україною та Угорщиною 27 жовтня 1998 року в Будапешті.

Необхідність перегляду положень існуючої Угоди була обумовлена низкою змін в законодавстві та системах освіти обох країн, пов’язаних з ухваленням нових законів та розвитком Болонського процесу у вищій освіті, зростанням академічної та професійної мобільності між Угорщиною та Україною протягом останніх років та бажанням приділити більше уваги освітньому процесу у регіональних громадах національних меншин.

Угода про визнання охоплює всі рівні освіти та створює засади для спрощення процедури визнання кваліфікацій в обох країнах, особливо що стосується кваліфікацій вищої освіти, зокрема, докторського ступеня. Це дозволить полегшити процедуру обміну вчителями, викладачами та науковцями, що сприятиме розвитку співпраці у галузі освіти, підвищенню кваліфікації вчителів та викладачів, розвитку та покращенню якості освіти національних меншин на території України та Угорщини.

Після проходження всіх необхідних внутрішніх процедур Угода буде імплементована в процедуру визнання освітніх документів обох країн.