header-ua

Національний інформаційний центр
академічної мобільності
ENIC UKRAINE

Путь на сайте

Національна рамка кваліфікацій України сертифікована відповідно до критеріїв Рамки кваліфікацій ЄПВО

Колегія МОН розглянула та затвердила Звіт про самосертифікацію НРК критеріям Рамки кваліфікацій Європейського простору вищої освіти (ЄПВО). Це важливий крок імплементації української національної рамки кваліфікацій, оскільки співвіднесення рамок кваліфікацій відіграє ключову роль в розвитку Європейського простору вищої освіти та є ефективним інструментом взаємодії систем освіти та ринку праці. Рамки кваліфікацій сприяють розвитку ступеневої освіти, розробці освітніх програм, визнанню кваліфікацій, забезпечують прозорість та порівнюваність кваліфікацій на національному та міжнародному рівнях.

Звіт було підготовлено робочою групою, куди ввійшли представники МОН, Міністерства економіки, Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти, Державної служби якості освіти, Національного агентства кваліфікацій, ДП «Інформаційно-іміджевий центр», закладів вищої освіти та інших організацій, а також міжнародні експерти з Німеччини та Латвії. Звіт базувався на дослідженні відповідності НРК критеріям Рамки кваліфікацій ЄПВО та процедурах верифікації, затверджених в 2005 році Групою супроводу Болонського процесу (Bologna Follow Up Group). У висновку робочої групи зазначається, що «існує значна подібність між Національною рамкою кваліфікацій (5-8 рівні) та Рамкою кваліфікацій Європейського простору вищої освіти».

З текстом звіту можна ознайомитись на сайті МОН українською та англійською мовами, а також на сайті ENIC Ukraine у розділі Національна Рамка Кваліфікацій.