header-ua

Національний інформаційний центр
академічної мобільності
ENIC UKRAINE

Путь на сайте

Результати 9 сесії Комітету Лісабонської конвенції

15 листопада 2022 року в приміщенні Ради Європи (м. Страсбург, Франція) відбулася 9 сесія Комітету Лісабонської конвенції про визнання кваліфікацій з вищої освіти в європейському регіоні, у якій взяли участь представники Міністерства освіти і науки України та Національного центру академічної мобільності ENIC Ukraine.

На зустрічі було заслухано доповідь Секретаріату Ради Європи про діяльність Координаційного комітету з питань освіти, який контролює міжурядову освітню програму Ради Європи. Так, у доповіді була підкреслена роль Ради Європи як учасника європейського простору освіту, її прагнення зміцнення потенціалу освіти та внесок у розвиток освітніх місій. Окремим пунктом доповіді було винесено проблеми у сфері освіти, пов’язані із надзвичайними ситуаціями (пандемія, війна Росії проти Україні), з якими стикаються країни Європи, та розробка методології реагування на такі виклики.

Також на розгляд учасників сесії була представлена доповідь Секретаріату ЮНЕСКО, в якій було відзначено роботу організації у сфері вищої освіти. У доповіді були відмічені результати Всесвітньої конференції вищої освіти, яка пройшла у змішаному форматі у травні 2022 року в Барселоні, питання, що стосуються визнання та мобільності та важливості якості освіти. Особливу увагу було приділено питанню ратифікації Глобальної конвенції про визнання кваліфікацій вищої освіти. У зв’язку з цим було зазначено, що вже 18 країн ратифікували Конвенцію, зроблено акцент на зацікавленості у подальшому залученні країн до її ратифікації, а також на роботі у напрямку міжрегіонального співробітництва в рамках регіональних конвенцій та створенні надійних механізмів, таких як національні агентства із забезпечення якості освіти.

Окремим пунктом сесії було винесено розгляд звіту про діяльність Бюро Комітету Лісабонської конвенції про визнання протягом 2019–2022 рр. У звіті були представлені результати моніторингу виконання Конвенції за зазначений період, а також були надані висновки, зроблені на основі співставлення результатів попереднього моніторингу. Так, було відзначено суттєвий прогрес у відображенні вимог Конвенції у національному законодавстві країн-учасниць. Серед питань, які підлягали моніторингу, як основні були виділені «право на оскарження», передбачене статтею ІІІ.5 Конвенції, «надання інформації», про яке йдеться у статтях ІІІ.4, VІІІ.1, ІХ.2.2, а також «транснаціональна освіта», принципи якої зазначені у статтях ІV.9, VІ.5. До кожного з цих питань були надані відповідні рекомендації. Також були розглянуті питання, які напряму не згадуються в Конвенції, проте актуальність яких підвищили процеси, що відбуваються у світі, та в Європі зокрема. Такими питаннями є автоматичне визнання та цифрові рішення. Слід зауважити, що українська делегація зазначила, що через пандемію та війну, що охопила територію України, вже має певний досвід у застосуванні принципів автоматичного визнання та використання цифрових рішень, яким може поділитися.

Темою, що прозвучала у всіх вищезгаданих доповідях, було впровадження Європейського паспорта кваліфікацій для біженців, який дозволить біженцям, та особам прирівняним до них, інтегруватися у суспільства та дозволить працювати або навчатися, приносячи користь спільноті, до якої вони долучилися. Також на сесії виступила з презентацією Дженнеке Локхофф, президент мережі ENIC, яка представила результати і план роботи мережі, окреслила важливість функціонування центрів ENIC як джерела інформації та відомостей про національні системи освіти, а також наголосила на необхідності оновлення Хартії ENIC/NARIC.