header-ua

Національний інформаційний центр
академічної мобільності
ENIC UKRAINE

Путь на сайте

Відповідність Національної рамки кваліфікацій України критеріям та процедурам Рамки кваліфікацій Європейського простору вищої освіти

Рамки кваліфікацій відіграють ключову роль в розвитку Європейського простору вищої освіти (ЄПВО) та є ефективним інструментом взаємодії систем освіти та ринку праці, сприяють розвитку ступеневої освіти, розробці освітніх програм, визнанню кваліфікацій, забезпечують прозорість та порівнюваність кваліфікацій на національному та міжнародному рівнях.

Розробка та імплементація Національної рамки кваліфікацій (НРК) в Україні здійснюється з 2010 року. Сучасна НРК містить 8 рівнів кваліфікацій. Процес імплементації національних рамок кваліфікацій країн Європейського простору вищої освіти включає також аналіз відповідності Національної рамки кваліфікацій критеріям Рамки кваліфікацій ЄПВО.

З цією метою Міністерством освіти і науки України було створено робочу групу, куди ввійшли представники МОН, Міністерства економіки, Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти, Державної служби якості освіти, Національного агентства кваліфікацій, ДП «Інформаційно-іміджевий центр», закладів вищої освіти та інших організацій.

Робоча група у плідній співпраці з міжнародними експертами, зокрема з Німеччини та Латвії, здійснила аналіз Національної рамки кваліфікацій на відповідність критеріям Рамки кваліфікацій ЄПВО та підготувала звіт за результатами роботи. Аналіз базувався на критеріях та процедурах верифікації порівнюваності національних рамок кваліфікацій із Рамкою кваліфікацій ЄПВО, затверджених в 2005 році Групою супроводу Болонського процесу (Bologna Follow Up Group).

У висновку робочої групи зазначається, що «існує значна подібність між Національною рамкою кваліфікацій (5-8 рівні) та Рамкою кваліфікацій Європейського простору вищої освіти».

Звіт про самосертифікацію було оприлюднено на сайті МОН 10 листопада 2021 року та подано на розгляд колегії МОН.