header-ua

Національний інформаційний центр
академічної мобільності
ENIC UKRAINE

Путь на сайте

Міжнародні зустрічі з визнання у Римі (23-24 квітня 2024 р.)

Імплементація Лісабонської Конвенції

23 квітня 2024 р. в Університеті Гульєльмо Марконі в Римі відбулася підсумкова 7-ма зустріч Болонської тематичної партнерської групи B з імплементації Лісабонської конвенції про визнання кваліфікацій з вищої освіти (TPG B on LRC), присвячена важливості узгодження національного законодавства Лісабонській Конвенції та здійсненню процедури визнання за її принципами.

У рамах зустрічі учасники групи TPG B узагальнили досвід спільної роботи впродовж 2021-2024 років, ознайомилися зі звітами з проєктної та поточної діяльності групи. Особливу увагу учасники групи TPG B приділили автоматичному визнанню кваліфікацій, визнанню кваліфікацій, що були здобуті альтернативним шляхом. На зустрічі підкреслили важливість роботи Національних інформаційних центрів ENIC-NARIC, а також необхідність дотримання стандартів якості освіти, прозорості і доброчесності процедури визнання кваліфікацій, подальшого удосконалення процедури визнання кваліфікацій біженців, які втратили освітні документи. Важливі питання у сфері визнання у своїх виступах порушили президенти комітетів інших регіональних конвенцій з визнання кваліфікацій, зокрема щодо важливості імплементації регіональних конвенцій до національного законодавства країн; викликів, що виникають під час визнання кваліфікацій; важливості спрощення та розвитку студентської академічної мобільності на національному, регіональному та глобальному рівнях.

Підсумовуючи роботу групи TPG B, учасники долучились до практикумів, де обговорили найбільш корисні для кожної країни активності групи TPG B та окреслили пріоритетні напрями подальшої роботи, зокрема визнання мікрокваліфікацій, розвиток діджиталізації у сфері освіти, мобільність персоналу тощо.

Цифровізація визнання

24 квітня 2024 р., за участі італійських університетів, відбувся семінар, присвячений дослідженню цілісного підходу використання цифровізації для підтримки процесу визнання відповідно до стратегії розвитку освіти і науки до 2030 року. У рамах семінару обговорювалися питання досягнення прозорості процедури визнання, швидкого обміну інформацією між стейкхолдерами, застосування штучного інтелекту в освітньому процесі, діджиталізація процесу визнання кваліфікацій, цифрових рішень для перевірки автентичності кваліфікацій, рівня освіти тощо.