header-ua

Національний інформаційний центр
академічної мобільності
ENIC UKRAINE

Путь на сайте

Законодавство в сфері освіти

Закони про освіту

Ліцензування освітньої діяльності

Акредитація

Національна рамка кваліфікацій

Ступенева освіта

Академічна мобільність

Ступенева професійно-технічна освіта

Перелік галузей знань та спеціальностей

Документи про освіту

Тимчасово окуповані території України

Законодавчі документи, що втратили чинність

СТУПІНЬ ФАХОВОГО МОЛОДШОГО БАКАЛАВРА

В Україні в 2019 році було прийнято Закон Про фахову передвищу освіту, яким затверджено створення освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра. Перший набір на програми фахового молодшого бакалавра відбувся в 2020 році.

Фаховий молодший бакалавр - це освітньо-професійний ступінь, що здобувається на рівні фахової передвищої освіти і присуджується закладом освіти у результаті успішного виконання здобувачем фахової передвищої освіти освітньо-професійної програми.

Фахова передвища освіта включає також спеціалізовану фахову передвищу освіту мистецького, спортивного чи військового спрямування, що забезпечує здобуття компетентностей у відповідній сфері професійної діяльності.

Фахова передвища освіта здобувається на основі базової середньої освіти, профільної середньої освіти/повної загальної середньої освіти, професійної (професійно-технічної) освіти, фахової передвищої освіти або вищої освіти.

Особи, які здобувають фахову передвищу освіту на основі базової середньої освіти, зобов’язані одночасно виконати освітню програму профільної середньої освіти професійного спрямування.

Обсяг освітньо-професійної програми фахового молодшого бакалавра:

  • на основі профільної середньої освіти становить 120-180 кредитів ЄКТС
  • на основі базової середньої освіти становить до 240 кредитів ЄКТС
  • на основі професійної (професійно-технічної) освіти, фахової передвищої освіти або вищої освіти визначається закладом фахової передвищої освіти з урахуванням визнання раніше здобутих результатів навчання. Обсяг такої програми становить не менше 50 відсотків загального обсягу освітньо-професійної програми на основі профільної середньої освіти.

Рівень за Національною рамкою кваліфікацій

Кваліфікація фахового молодшого бакалавра відповідає 5 рівню Національної рамки кваліфікацій та може бути співвіднесена з 5 рівнем Європейської рамки кваліфікацій.

Академічні права

Кваліфікація фахового молодшого бакалавра дає доступ продовжити освіту на рівні молодшого бакалавра, бакалавра та магістра медичного, фармацевтичного або ветеринарного спрямування. Заклад вищої освіти має право визнати та перезарахувати кредити ЄКТС, здобуті в результаті завершення програми фахового молодшого бакалавра, максимальний обсяг яких визначається відповідним стандартом вищої освіти.

Типи закладів фахової передвищої освіти:

  • фаховий коледж
  • військовий коледж сержантського складу
  • фаховий коледж із специфічними умовами навчання

Освітні документи про фахову передвищу освіту

Документ про фахову передвищу освіту – диплом фахового молодшого бакалавра (з додатком до диплома) видається особі, яка успішно виконала відповідну освітньо-професійну програму. Документи про фахову передвищу освіту видаються закладами фахової передвищої освіти, іншими суб’єктами надання фахової передвищої освіти за місцем навчання.

Інформація про видані документи про освіту вноситься закладами фахової передвищої освіти (крім закладів фахової передвищої військової освіти, закладів фахової передвищої спеціалізованої військової освіти) до Єдиної державної електронної бази з питань освіти.

Інформація про всі визнані заклади фахової передвищої освіти (крім закладів фахової передвищої військової освіти, закладів фахової передвищої спеціалізованої військової освіти) вноситься до Єдиної державної електронної бази з питань освіти.

Детальніше...

Інформація про структуру, принципи формування та розмір оплати праці, винагороди, додаткового блага директора та заступника директора Державного підприємства «Інформаційно-іміджевий центр»

Ви можете переглянути поточні принципи формування за цим посиланням.
Щоб подивитись зведену інформацію за рік - натисність на тексті "ХХХХ - весь рік"; щоб побачити помісячну - розверніть перелік кліком по стрілочці або праворуч від текста "ХХХХ - весь рік"

Звіт щодо з/п керівництва:

2021 - весь рік
2022 - весь рік (опубліковано 2023.01.25)
2023

Міжнародні проєкти

Проєкт Європейського Союзу Еразмус+ KA3 «TPG on LRC: Тематична партнерська група B щодо імплементації Лісабонської конвенції з визнання кваліфікацій в країнах ЄПВО»

<а href="/">Проєкт Європейського Союзу Еразмус+ KA3 «I-Comply: впровадження практик визнання в ЄПВО відповідно до Конвенції про визнання кваліфікацій з вищої освіти в європейському регіоні»

<а href="/">Проєкт Європейського Союзу Еразмус+ KA3 «I-AR: імплементація автоматичного визнання у мережі»