header-ua

Національний інформаційний центр
академічної мобільності
ENIC UKRAINE

Путь на сайте

Диплом бакалавра

Зразки 1993-2000 годов

1997-2001 1997-2001

1997-2001 1997-2001

Обкладинка:

 • книжка синього або червоного кольору;
 • розмір в розгорнутому вигляді (см): 21х16;
 • герб України.

Розворот:

 • серія (дві кириличні літери), 6-значний номер;
 • підписи посадових осіб;
 • дата видачі;
 • печатка.

Зразки 1997-2000 років (пластик)

1997-2001 (пластик) 1997-2001

1997-2001 1997-2001

Лицьовий бік:

 • прямокутний пластиковий документ;
 • розмір (см): 15х10,5;
 • водяні знаки по всій площі документа;
 • голограма;

Зворотній бік:

 • серія (дві кириличні літери), 8-значний номер;
 • підпис посадової особи;
 • дата видачі;
 • печатка;

Зразки 2001-2013 років

2001-2013 1997-2001

2002–2013 2001-2013

Лицьовий бік:

 • прямокутний пластиковий документ;
 • розмір (см): 15х10,5;
 • водяні знаки по всій площі документа;
 • голограма;

Зворотній бік:

 • серія (дві кириличні літери), 8-значний номер;
 • підпис посадової особи;
 • дата видачі;
 • печатка;

Зразки 2014-2015 років

2014 2014-2015

2014 2014-2015

Лицьовий бік:

 • прямокутний пластиковий документ;
 • розмір (см): 21х15;
 • водяні знаки по всій площі документа;

Зворотний бік:

 • QR-код;
 • серія (дві кириличні літери), 8-значний номер;
 • підпис посадової особи;
 • печатка;
 • дата видачі;
 • дублювання інформації англ. мовою.

Зразки з 2015 року

Дипломи різних ЗВО можуть мати відмінності в оформленні (матеріал, дизайн, розмір, колір). Оформлення диплома має бути затверджене ЗВО.


Встановлено певний перелік інформації, обов'язковий при оформленні документів про вищу освіту державного зразка, в тому числі диплома бакалавра. Зміст його наступний:

 • найменування документа про вищу освіту;
 • прізвище, ім'я та по батькові випускника;
 • назва закладу вищої освіти, що видав документ, або в разі навчання у відокремленому структурному підрозділі навчального закладу - назва цього підрозділу;
 • рік закінчення навчання;
 • кваліфікація випускника, що складається з інформації про присвоєну йому ступеня вищої освіти, спеціальності та спеціалізації, а в деяких випадках - професійної кваліфікації;
 • серія (1 буква, 2 цифри) і реєстраційний номер диплома (6 цифр), який присвоюється документу після процедури реєстрації в Єдиній державній електронній базі з питань освіти, а так само дата його видачі;
 • посада керівника або уповноваженої особи, яка підписала документ, його прізвище та ініціали, підпис, а так само друк, скріпивши підпис;
 • зображення малого Державного Герба України та напис «Україна» і «Ukraine»;
 • інформація про легалізацію документа про освіту або проставлення на ньому апостиля (в разі необхідності).

Наведені зразки - це лише невелика частина можливих варіантів оформлення.

Провести перевірку в реєстрі документів про вищу освіту можна на сайті ДП «Інфоресурс». Якщо перевірка не дала результатів, необхідно відправити запит до ЗВО, у Міністерство або наш Центр.