header-ua

Національний інформаційний центр
академічної мобільності
ENIC UKRAINE

Путь на сайте

ДОКУМЕНТИ ПРО ПІСЛЯДИПЛОМНУ ОСВІТУ

Особа, яка успішно пройшла навчання за програмою післядипломної освіти, отримує відповідний документ, зразок якого, згідно з чинним законом України  «Про вищу освіту» від 01.07.2014, затверджується керівником навчального закладу або уповноваженим органом.

Для документів про підвищення кваліфікації встановлено приблизний перелік інформації, яка повинна в ньому міститися:

  • Назва документа про післядипломну освіту;
  • Прізвище, ім'я та по батькові слухача курсу;
  • Повне найменування закладу післядипломної освіти або відповідного структурного підрозділу вищого навчального закладу / наукової установи;
  • Терміни навчання в закладі післядипломної освіти або структурного підрозділу вищого навчального закладу / наукової установи;
  • Назва програми (курсу, спецкурсу, семінару, а так само тренінгу);
  • Перелік програмних результатів навчання і обсяги навчальної програми в кредитах ЄКТС;
  • Назва теми випускної роботи з оцінкою, в разі, якщо цей вид роботи передбачений навчальним планом;
  • Серія та реєстраційний номер документа про підвищення кваліфікації, які самостійно визначаються навчальним закладом післядипломної освіти;
  • Найменування посади, підпис, завірений печаткою, а так само прізвище та ініціали керівника / уповноваженої особи навчального закладу.