header-ua

Національний інформаційний центр
академічної мобільності
ENIC UKRAINE

__404__

Плохи дела: мы не можем найти эту страницу!

Вы запросили{%sh404SEF_404_URL%}, но как наши серверы ни старались, мы не смогли ее найти. Что случилось?

 • ссылка, на которую Вы щелкнули чтобы прибыть сюда, содержит опечатку
 • или эта страница была каким-то образом либо удалена, либо переименована нами
 • или, что конечно же маловероятно, Вы вводили ее вручную и при этом допустили небольшую ошибку?

{sh404sefSimilarUrlsCommentStart}Впрочем, на этом мир не кончается: Вас, возможно, заинтересуют следующие страницы на нашем сайте:{sh404sefSimilarUrlsCommentEnd}

{sh404sefSimilarUrls}

ДОКУМЕНТИ ПРО ПІСЛЯДИПЛОМНУ ОСВІТУ

Особа, яка успішно пройшла навчання за програмою післядипломної освіти, отримує відповідний документ, зразок якого, згідно з чинним законом України  «Про вищу освіту» від 01.07.2014, затверджується керівником навчального закладу або уповноваженим органом.

Для документів про підвищення кваліфікації встановлено приблизний перелік інформації, яка повинна в ньому міститися:

 • Назва документа про післядипломну освіту;
 • Прізвище, ім'я та по батькові слухача курсу;
 • Повне найменування закладу післядипломної освіти або відповідного структурного підрозділу вищого навчального закладу / наукової установи;
 • Терміни навчання в закладі післядипломної освіти або структурного підрозділу вищого навчального закладу / наукової установи;
 • Назва програми (курсу, спецкурсу, семінару, а так само тренінгу);
 • Перелік програмних результатів навчання і обсяги навчальної програми в кредитах ЄКТС;
 • Назва теми випускної роботи з оцінкою, в разі, якщо цей вид роботи передбачений навчальним планом;
 • Серія та реєстраційний номер документа про підвищення кваліфікації, які самостійно визначаються навчальним закладом післядипломної освіти;
 • Найменування посади, підпис, завірений печаткою, а так само прізвище та ініціали керівника / уповноваженої особи навчального закладу.