header-ua

Національний інформаційний центр
академічної мобільності
ENIC UKRAINE

МІЖНАРОДНІ ПРОЄКТИ

Досвід інших країн в питаннях визнання кваліфікацій закладами освіти