header-ua

Національний інформаційний центр
академічної мобільності
ENIC UKRAINE

Путь на сайте

ПІСЛЯДИПЛОМНА ОСВІТА

Післядипломна освіта є складником системи освіти України, зокрема освіти дорослих.

Післядипломна освіта – це спеціалізоване вдосконалення освіти та професійної підготовки особи шляхом поглиблення, розширення та оновлення її професійних знань, умінь та навичок або отримання іншої професії, спеціальності на основі здобутого раніше освітнього рівня та практичного досвіду.

Післядипломна освіта включає здобуття другої (наступної) вищої освіти - здобуття ступеня бакалавра (магістра) за іншою спеціальністю на основі здобутої вищої освіти не нижче ступеня бакалавра та практичного досвіду.

Післядипломна освіта включає:

 • спеціалізацію – профільну спеціалізовану підготовку з метою набуття особою здатності виконувати завдання та обов’язки, що мають особливості в межах спеціальності;
 • перепідготовку – освіту дорослих, спрямовану на професійне навчання, з метою оволодіння іншою (іншими) професією (професіями);
 • підвищення кваліфікації (розширення профілю) – набуття особою нових та/або вдосконалення раніше набутих компетентностей у межах професійної діяльності або галузі знань;
 • стажування – набуття особою практичного досвіду виконання завдань та обов’язків у певній професійній діяльності або галузі знань.

Післядипломна освіта у сфері охорони здоров’я включає:

 • інтернатуру, яка проводиться в університетах, академіях інститутах, наукових установах, закладах охорони здоров’я визнаних центральним органом виконавчої влади у сфері охорони здоров’я як бази інтернатури, і є обов’язковою формою первинної спеціалізації осіб за лікарськими та провізорськими спеціальностями для отримання кваліфікації лікаря-спеціаліста або провізора-спеціаліста;
 • лікарську резидентуру, яка проводиться в університетах, академіях, інститутах, наукових установах, закладах охорони здоров’я, визнаних центральним органом виконавчої влади у сфері охорони здоров’я як бази лікарської резидентури, і є формою спеціалізації лікарів-спеціалістів за певними лікарськими спеціальностями для отримання кваліфікації лікаря-спеціаліста згідно з переліком лікарських спеціальностей, затвердженим центральним органом виконавчої влади у сфері охорони здоров’я.

Післядипломну освіту здійснюють заклади післядипломної освіти або відповідні структурні підрозділи закладів вищої освіти і наукових установ. Після успішного завершення післядипломної освіти здобувачі отримують відповідний документ про освіту.


Історичний профіль:

Післядипломна освіта до 2014 року


Цю інформацію було створено за фінансової підтримки Ради Європи. Точка зору, висловлена автором, ні в якому разі не може вважатися офіційною думкою Ради Європи.

Документ про базову загальну середню освіту

Зразок до 1992 року

 1992  1992

 • книжка зеленого кольору;
 • розмір у розгорнутому вигляді (см): 21х16;
 • підписи посадових осіб;
 • серія (одна кирилична літера), 6-значний номер;
 • дата видачі;
 • печатка.

Зразок 1992-1995 років

1992-1995 1992-1995

 • книжка блакитного кольору;
 • розмір у розгорнутому вигляді (см): 21х16;
 • підписи посадових осіб;
 • серійний номер;
 • печатка;
 • дата видачі;
 • серія (дві кириличні літери), 6-значний номер;
 • дублювання інформації російською мовою на другій сторінці.

Зразок 1995-2001 років

1995-2001 1995-2001

 • книжка блакитного кольору;
 • розмір у розгорнутому вигляді (см): 21х16;
 • підписи посадових осіб;
 • дата видачі;
 • серія (дві кириличні літери), 6-значний номер;
 • печатка.

Зразки 2001-2018 років

2001-2018 2001-2018

2001-2018 2001-2018

 • пластиковий документ прямокутної форми;
 • розмір (см): 15х10,5;
 • голограма на лицьовому боці;
 • підпис посадової особи;
 • серія (дві кириличні літери), 8-значний номер;
 • печатка.

Зразки з 2019 року

2019 2019

Додаток до диплома

Додаток до диплома до 1993 року

1985

 • аркуш паперу;
 • розмір (см): 21х30;
 • номер, який збігається з номером диплома;
 • підписи посадових осіб;
 • дата видачі;
 • печатка.

Додаток до диплома до 1993 року

1993 1993

 • аркуш паперу;
 • розмір у розгорнутому вигляді (см): 21х16;
 • реєстраційний номер;
 • номер, який збігається з номером диплома;
 • підписи посадових осіб;
 • дата видачі;
 • печатка.

Додаток до диплома молодшого спеціаліста з 1993 по 1997 рік

1993-1997

 • аркуш паперу;
 • розмір у розгорнутому вигляді (см): 21х16;
 • реєстраційний номер;
 • номер, який збігається з номером диплома;
 • дата видачі;
 • підписи посадових осіб;
 • печатка.

Додаток до диплома спеціаліста з 1993 по 1997 рік

1993-1997 1993-1997

 • аркуш паперу;
 • розмір у розгорнутому вигляді (см): 32х16;
 • реєстраційний номер;
 • номер, який збігається з номером диплома;
 • дата видачі;
 • підписи посадових осіб;
 • печатка.

Додаток до диплома кваліфікованого робітника з 1997 по 2015 рік

2001

 • аркуш паперу;
 • розмір в розгорнутому вигляді (см): 21х16;
 • реєстраційний номер;
 • номер, який збігається з номером диплома;
 • дата видачі;
 • підписи посадових осіб;
 • печатка.

Додаток до диплома бакалавра,молодшого спеціаліста, спеціаліста, магістра з 1997 по 2015 рік

2001

 • аркуш паперу;
 • розмір: 30х21;
 • реєстраційний номер;
 • номер, який збігається з номером диплома;
 • дата видачі;
 • підписи посадових осіб;
 • печатка.

Додаток до диплома європейського зразка з 2010 по 2015 рік

2011 2011 2011 20112011 2011 2011 20112011

 • розмір: 21х30;
 • інформація надана українською і англійською мовами;
 • реєстраційний номер;
 • номер, який збігається з номером диплома;
 • підпис посадової особи;
 • дата видачі;
 • печатка.

Академічна довідка

Зразок №1

Зразок № 2

Додатки

Зразок до 1993 року

1992-1993 1992-1993

 • бланк жовтого кольору;
 • розмір у розгорнутому вигляді (см): 19,7х14,2;
 • серія та номер, які збігаються з атестатом;
 • підписи посадових осіб;
 • печатка;
 • дата видачі;
 • дублювання інформації російською мовою на другій сторінці.

Зразок 1993-2000 років

1994-2001 1994-2001

 • бланк білого кольору;
 • розмір у розгорнутому вигляді (см): 19,7х14,2;
 • серія та номер, які збігаються з атестатом;
 • підпис посадової особи;
 • дата видачі;
 • печатка.

Зразок 1997-2018 років

2002 2002

 • бланк синього кольору;
 • розмір у розгорнутому вигляді (см): 21х15;
 • реєстраційний номер бланка документа;
 • серія та номер, які збігаються з атестатом;
 • підпис посадової особи;
 • дата видачі;
 • печатка.

Зразок з 2019 року

2002 2002