header-ua

Національний інформаційний центр
академічної мобільності
ENIC UKRAINE

Путь на сайте

ДЕРЖАВНА ПІДСУМКОВА АТЕСТАЦІЯ

Державна підсумкова атестація (ДПА) є формою контролю відповідності освітнього рівня випускників закладів загальної середньої освіти та інших закладів освіти, що забезпечують здобуття повної загальної середньої освіти.

У мирний час відповідно до законодавства ДПА проводиться наприкінці навчального року для учнів, які завершують здобуття початкової (у 4 класі), базової середньої (у 9 класі) та профільної середньої освіти (в 11 класі), а також здобувають професійну (професійно-технічну) освіту або фахову передвищу освіту на основі базової середньої освіти, крім учнів, які раніше здобули повну загальну середню освіту.

Перелік навчальних предметів для проведення ДПА щороку визначається і затверджується Міністерством освіти і науки України. ДПА з української мови є обов'язковою для здобувачів всіх рівнів загальної середньої освіти. Для здобувачів початкової та базової середньої освіти обов'язковою є ДПА з математики. Для здобувачів повної загальної середньої освіти (профільної середньої освіти) є обов'язковою ДПА з математики у формі зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО).

Результати ДПА оцінюються відповідно до критеріїв оцінювання результатів навчання, затверджених Міністерством освіти і науки України, – зазвичай для учнів 9 та 11 класів за 12-бальною шкалою оцінювання навчальних досягнень учнів, а для 4 класів – рівнево («початковий» (П), «середній» (С), «достатній» (Д), «високий» (В)).

Результати ДПА не враховуються під час виставлення річних оцінок із навчальних предметів, але заносяться у додаток до свідоцтва про здобуття базової загальної середньої освіти (9 клас), додаток до свідоцтва про здобуття повної загальної середньої освіти (11 клас). ДПА учнів, які завершують здобуття початкової освіти, здійснюється лише з метою моніторингу якості освітньої діяльності закладів освіти та якості освіти.

ДПА може проводитися в закладі освіти у формі зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО). Результати ЗНО з трьох навчальних предметів зараховуються як результати ДПА за освітній рівень повної загальної середньої освіти (профільної середньої освіти) для випускників старшої школи.

ЗНО в Україні є одночасно однією із форм державної підсумкової атестації по завершенню навчання на рівні повної загальної середньої освіти (профільної середньої освіти) і формою вступних іспитів до закладів вищої освіти (ЗВО), за результатами яких відбувається конкурсний відбір до ЗВО.

Після проходження ЗНО видається Сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання та окремо Інформаційна картка з результатами ЗНО. Сертифікати ЗНО можуть бути використані для вступу до ЗВО обмежений період часу, який щороку визначається нормативно-правовим актом. Переважно це два-три роки.

До впровадження заходів, спрямованих на запобігання поширенню короновірусної хвороби (COVID-2019) та повномасштабного вторгнення рф на територію України, випускники проходили ДПА у формі ЗНО або в іншій формі в обов’язковому порядку. Перелік причин для проведення ДПА не в формі ЗНО, а також перелік причин для звільнення від ДПА визначено законодавством.

У період з 2020-2021 років у зв’язку із здійсненням заходів, спрямованих на запобігання виникненню та поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19) до чинного законодавства України були внесені певні зміни. У 2019/2020 та 2020/2021 навчальних роках здобувачі освіти, які завершили здобуття повної загальної середньої освіти, звільнялися від проходження державної підсумкової атестації та мали право пройти ДПА (у тому числі у формі ЗНО) за власним бажанням. Детально – в інформаційній довідці щодо здобуття рівня/кваліфікації повної загальної середньої освіти та вступу на програми вищої освіти в Україні та зміни, спричинені COVID-2019.

Через воєнні дії в Україні в 2021/2022 та 2022/2023 навчальних роках від проходження державної підсумкової атестації було звільнено учнів, які завершували здобуття початкової, базової загальної середньої освіти та повної загальної середньої освіти (профільної середньої освіти). Детально – в інформаційній довідці щодо особливостей проведення державної підсумкової атестації в умовах воєнного стану.


Додаткові матеріали:

1) Закон України «Про освіту» від 5 вересня 2017 року № 2145-VIII

2) Закон України «Про повну загальну середню освіту» від 16 січня 2020 року № 463-IX

3) Закон України «Про вищу освіту»

4) Закон України «Про внесення змін до деяких законів України у сфері освіти» від 24 березня 2022 року № 2157-IX

5) Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо державної підсумкової атестації та вступної кампанії 2023 року» від 23 лютого 2023 року № 2925-IX

6) Наказ Міністерства освіти і науки України від 07.12.2018 № 1369 «Про затвердження Порядку проведення державної підсумкової атестації»

7) Наказ Міністерства освіти і науки України від 30.03.2020 № 463 «Про звільнення від проходження державної підсумкової атестації учнів, які завершують здобуття початкової та базової загальної середньої освіти, у 2019/2020 навчальному році»

8) Наказ Міністерства освіти і науки України від 03.03.2021 № 273 «Про звільнення від проходження державної підсумкової атестації учнів, які завершують здобуття початкової та базової загальної середньої освіти, у 2020/2021 навчальному році»

9) Наказ Міністерства освіти і науки України від 28.02.2022 № 232 «Про звільнення від проходження державної підсумкової атестації учнів, які завершують здобуття початкової та базової загальної середньої освіти, у 2021/2022 навчальному році»

10) Наказ Міністерства освіти і науки України від 11.01.2023 № 19 «Про звільнення від проходження державної підсумкової атестації учнів, які завершують здобуття початкової та базової загальної середньої освіти, у 2022/2023 навчальному році»


Цю інформацію було створено за фінансової підтримки Ради Європи. Точка зору, висловлена автором, ні в якому разі не може вважатися офіційною думкою Ради Європи.

Законодавство в сфері освіти

Закони про освіту

Ліцензування освітньої діяльності

Акредитація

Національна рамка кваліфікацій

Ступенева освіта

Академічна мобільність

Ступенева професійно-технічна освіта

Перелік галузей знань та спеціальностей

Документи про освіту

Тимчасово окуповані території України

Законодавчі документи, що втратили чинність

Інформація про структуру, принципи формування та розмір оплати праці, винагороди, додаткового блага директора та заступника директора Державного підприємства «Інформаційно-іміджевий центр»

Ви можете переглянути поточні принципи формування за цим посиланням.
Щоб подивитись зведену інформацію за рік - натисність на тексті "ХХХХ - весь рік"; щоб побачити помісячну - розверніть перелік кліком по стрілочці або праворуч від текста "ХХХХ - весь рік"

Звіт щодо з/п керівництва:

2021 - весь рік
2022 - весь рік (опубліковано 2023.01.25)
2023

СТУПІНЬ ФАХОВОГО МОЛОДШОГО БАКАЛАВРА

В Україні в 2019 році було прийнято Закон Про фахову передвищу освіту, яким затверджено створення освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра. Перший набір на програми фахового молодшого бакалавра відбувся в 2020 році.

Фаховий молодший бакалавр - це освітньо-професійний ступінь, що здобувається на рівні фахової передвищої освіти і присуджується закладом освіти у результаті успішного виконання здобувачем фахової передвищої освіти освітньо-професійної програми.

Фахова передвища освіта включає також спеціалізовану фахову передвищу освіту мистецького, спортивного чи військового спрямування, що забезпечує здобуття компетентностей у відповідній сфері професійної діяльності.

Фахова передвища освіта здобувається на основі базової середньої освіти, профільної середньої освіти/повної загальної середньої освіти, професійної (професійно-технічної) освіти, фахової передвищої освіти або вищої освіти.

Особи, які здобувають фахову передвищу освіту на основі базової середньої освіти, зобов’язані одночасно виконати освітню програму профільної середньої освіти професійного спрямування.

Обсяг освітньо-професійної програми фахового молодшого бакалавра:

  • на основі профільної середньої освіти становить 120-180 кредитів ЄКТС
  • на основі базової середньої освіти становить до 240 кредитів ЄКТС
  • на основі професійної (професійно-технічної) освіти, фахової передвищої освіти або вищої освіти визначається закладом фахової передвищої освіти з урахуванням визнання раніше здобутих результатів навчання. Обсяг такої програми становить не менше 50 відсотків загального обсягу освітньо-професійної програми на основі профільної середньої освіти.

Рівень за Національною рамкою кваліфікацій

Кваліфікація фахового молодшого бакалавра відповідає 5 рівню Національної рамки кваліфікацій та може бути співвіднесена з 5 рівнем Європейської рамки кваліфікацій.

Академічні права

Кваліфікація фахового молодшого бакалавра дає доступ продовжити освіту на рівні молодшого бакалавра, бакалавра та магістра медичного, фармацевтичного або ветеринарного спрямування. Заклад вищої освіти має право визнати та перезарахувати кредити ЄКТС, здобуті в результаті завершення програми фахового молодшого бакалавра, максимальний обсяг яких визначається відповідним стандартом вищої освіти.

Типи закладів фахової передвищої освіти:

  • фаховий коледж
  • військовий коледж сержантського складу
  • фаховий коледж із специфічними умовами навчання

Освітні документи про фахову передвищу освіту

Документ про фахову передвищу освіту – диплом фахового молодшого бакалавра (з додатком до диплома) видається особі, яка успішно виконала відповідну освітньо-професійну програму. Документи про фахову передвищу освіту видаються закладами фахової передвищої освіти, іншими суб’єктами надання фахової передвищої освіти за місцем навчання.

Інформація про видані документи про освіту вноситься закладами фахової передвищої освіти (крім закладів фахової передвищої військової освіти, закладів фахової передвищої спеціалізованої військової освіти) до Єдиної державної електронної бази з питань освіти.

Інформація про всі визнані заклади фахової передвищої освіти (крім закладів фахової передвищої військової освіти, закладів фахової передвищої спеціалізованої військової освіти) вноситься до Єдиної державної електронної бази з питань освіти.

Детальніше...