header-ua

Національний інформаційний центр
академічної мобільності
ENIC UKRAINE

Путь на сайте

БАЗОВА СЕРЕДНЯ ОСВІТА

Базова середня освіта (5-9 класи) – це другий рівень повної загальної середньої освіти, який є фундаментом освітньої підготовки всіх школярів, формує в них готовність до вибору і реалізації подальшого здобуття освіти та обрання профілю навчання. На цьому етапі в загальноосвітніх закладах освіти учням створюються умови для самостійного і більш глибокого вивчення окремих предметів, які мають важливе значення для подальшого вибору закладу освіти.

Умови навчання на рівні базової середньої освіти, як правило, відрізняються від початкової: запроваджуються нові предмети, змінюються вчительський і учнівський колективи, режим навчання. Кількість учнів у класі зазвичай становить не більше 30 осіб.

Заклади. Базову середню освіту учні, як правило, здобувають у гімназіях – загальноосвітніх навчальних закладах II ступеня, що можуть функціонувати самостійно або бути структурним підрозділом іншого закладу освіти.

Тривалість навчання. Період навчання на рівні базової середньої освіти становить 5 років.

Тривалість занять. Урок на рівні базової середньої освіти зазвичай триває 45 хвилин.

Оцінювання. За вибором закладу освіти оцінювання результатів навчання учнів може здійснюватися за власною шкалою закладу або за системою оцінювання, визначеною законодавством. Зазвичай використовується 12-ти бальна система (шкала), де результати позначаються цифрами від 1 до 12 (12 – найвищий бал).

Закінчення. 9-й клас є випускним на рівні базової середньої освіти. Контроль за результатами навчання здійснюється шляхом державної підсумкової атестації. Зміст, форми, порядок і терміни проведення атестації визначаються і щорічно затверджуються Міністерством освіти і науки України.

Через пандемію COVID-19 учні, які завершували здобуття базової середньої освіти у 2020/2021 навчальному році, були звільнені від проходження державної підсумкової атестації.

У 2021/2022 та 2022/2023 навчальних роках випускники рівня базової середньої освіти були звільнені від проходження державної підсумкової атестації з метою збереження життя і здоров’я учнів в умовах воєнного стану.

Документ про освіту. Учням, які закінчили навчання за програмою базової середньої освіти (9-й клас), видається свідоцтво про здобуття базової середньої освіти та додаток до свідоцтва, в якому зазначаються отримані бали за навчальні досягнення. Випускникам, які мають відмінні успіхи в навчанні, видається свідоцтво про здобуття базової середньої освіти з відзнакою. Свідоцтво про базову середню освіту дає право на здобуття профільної середньої освіти та професійної (професійно-технічної) освіти.


Історичний профіль:

Базова середня освіта до 2018 року


Цю інформацію було створено за фінансової підтримки Ради Європи. Точка зору, висловлена автором, ні в якому разі не може вважатися офіційною думкою Ради Європи.

МЕРЕЖА ENIC-NARIC

Мережа ENIC-NARIC – це мережа національних інформаційних центрів з академічного визнання та мобільності (ENIC Network). Cтворена у 1994 році Радою Європи та ЮНЕСКО з метою уніфікації та застосування єдиної для всіх європейських країн політики та практики визнання дипломів/кваліфікацій.

Мережа ENIC тісно співпрацює з Мережею національних інформаційних центрів Європейського Союзу з визнання (NARIC Network), діяльність якої забезпечує Європейська комісія в особі Генерального директора освіти і культури.

Додаткову інформацію ви зможете знайти на веб-сайті Мережі.


Структура і завдання

Інформаційна мережа ENIC складається з Національних інформаційних центрів країн-учасниць Європейської культурної конвенції або країн, що належать до європейського регіону ЮНЕСКО. Центр ENIC – це організація, яка створюється національним керівництвом кожної країни.

Центри різних країн можуть дещо відрізнятися за розміром чи компетенцією, але загалом зобов’язані надавати інформацію з таких питань:

 • визнання іноземних дипломів, ступенів та кваліфікацій;
 • про систему освіти у власній країні та інших державах;
 • можливість отримання освіти за кордоном,

а також щодо інших практичних питань, що стосуються проблем мобільності та визнання.

Потенційними клієнтами ENIC-NARIC є:

 • студенти та їхні батьки;
 • роботодавці;
 • навчальні заклади;
 • працівники міністерств, які займаються проблемами вищої освіти;
 • інші зацікавлені особи та організації.

Студентам, які планують навчання за кордоном, наполегливо рекомендується заздалегідь знайти потрібну інформацію, аби впевнитися, що отримані там диплом/кваліфікація будуть визнані на його батьківщині.

Представники Мережі ENIC щороку проводять загальну нараду з метою обговорення проблем академічного визнання та мобільності. У період між нарадами Робочі групи моніторять окремі проблеми. Мережа ENIC займає важливу ланку в обміні інформацією між національними центрами з питань освіти, що допомагає у вирішенні питань щодо визнання документів про освіту. Бюро Мережі ENIC проводить засідання двічі-тричі на рік.


Діяльність робочих груп

У рамках Мережі ENIC поточні питання щодо політики та інформаційної діяльності готуються Робочими групами, які згодом надають свої пропозиції щорічним нарадам Мережі. Теми, які підпадають під розгляд Робочих груп, включають в себе:

 • проблеми визнання в Болонському процесі;
 • транснаціональну освіту;
 • додаток до Диплома;
 • критерії та процедури оцінки іноземних кваліфікацій та періодів навчання;
 • кваліфікації міжнародного доступу до освіти, Європа – США;
 • взаємне визнання кваліфікацій;
 • електронну інформацію з питань про визнання.

Головна

НАЦІОНАЛЬНИЙ ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЦЕНТР АКАДЕМІЧНОЇ МОБІЛЬНОСТІ

Національний інформаційний центр академічної мобільності створений у 2011 році постановою Кабінету Міністрів № 924 від 31 серпня 2011 року. Функції Національного центру академічної мобільності покладені на державне підприємство «Інформаційно-іміджевий центр», що належить до галузі управління Міністерства освіти і науки України.

Основні завдання Центру:

 • забезпечення вільного доступу зацікавлених органів та держав-учасниць Конвенції про визнання кваліфікацій з вищої освіти в Європейському регіоні до інформації про особливості інтеграції національної системи освіти до європейського освітнього простору;
 • надання громадянам та зацікавленим органам інформації та роз’яснень з питань академічної мобільності та визнання документів про освіту;
 • проведення перевірки автентичності документів про освіту, виданих закладами освіти України та інших держав;
 • організація експертизи зі встановлення еквівалентності кваліфікацій, присвоєних згідно з документами про освіту, що видані навчальними закладами іноземних держав;
 • участь у підготовці проектів дво- та/або багатосторонніх міжурядових угод з питань визнання кваліфікацій;
 • здійснення заходів щодо пропагування освітніх послуг, які надаються українськими навчальними закладами, на іноземному ринку, зокрема спрямованих на залучення громадян іноземних держав до здобуття вищої освіти в Україні;
 • участь у виконанні міжнародних програм академічного обміну учнями, студентами та аспірантами;
 • організаційне забезпечення навчання, стажування або підвищення кваліфікації громадян України у закладах освіти інших держав.

Окрім цього, Центр від імені України забезпечує діяльність в рамках функціонування міжнародної мережі європейських національних інформаційних центрів з академічного визнання та мобільності (далі – інформаційна мережа), зокрема:

 • надає за принципом «єдиного вікна» інформацію про національне законодавство у сфері освіти, порядок присвоєння кваліфікацій, акредитаційний статус українських закладів освіти, ліцензування освітніх послуг, видачу документів про освіту та підтвердження їх автентичності;
 • здійснює оперативний обмін даними в рамках інформаційної мережі для забезпечення ефективного функціонування механізму визнання документів про освіту, виданих в Україні та інших державах-учасницях Конвенції;
 • бере участь в інформаційних та дослідницьких програмах, семінарах та інших заходах в рамках функціонування інформаційної мережі, впровадження новітніх стандартів академічної мобільності, що розробляються державами-учасницями Конвенціями.

На цьому сайті зібрано інформацію про систему освіти в Україні: її структуру, систему оцінювання, ліцензування та акредитацію ЗВО, нормативні документи в освітній галузі. Також ви маєте змогу ознайомитися з реєстром закладів освіти України та зразками українських документів про освіту різних часів.

Будемо раді відповісти на будь-які ваші запитання про систему освіти в Україні.